اندر آداب كافي شاپ رفتن (2)

براي جمع نسوان
در حين رفتن:
از مجله فروش محل يك عدد مجله 40 چراغ يا 40 تا مجله يك چراغ خريده در دست بگيريد حتي اگر كيف شما جا براي مجله داشته باشد .طوري مجله را در دست بگيريد كه جلد و لوگو مجله معلوم باشد يك بسته سيگار جيتانژ سفيد بخريد.آن را داخل كيف خود قرار دهيد .
به يكي از مجتمع هاي كافي شاپي تهران رفته و تاريك ترين كافي شاپ موجود را انتخاب كرده با اندكي ناز وارد شويد.
در كافي شاپ:
تاريكترين قسمت اين كافي شاپ تاريك را انتخاب كرده و آنجا بنشينيد. با اشاره دست و حركت سر از مسئول كافي شاپ بخواهيد يك زير سيگار برايتان بياورد . سيگار خود را در آورده.يك سيگار روشن كرده در زير سيگار بگذاريد .مجله 40 چراغ خود را باز كنيد و وانمود كنيد كه مي خوانيد با دست ديگر با اندكي ژست هاليوددي سيگار را گوشه لب برده و يك پك كوچك به سيگار بزنيد .
از منوي كافي شاپ عجيب ترين اسم را انتخاب كرده چند بار زير لب تمرين كنيد تا تلفظ آن را ياد بگيريد به گارسون بگويد از آن برايتان بياورد و اصلا مهم نيست چه چيزي برايتان مياورد .
خود را غرق در تفكر وانمود كنيد به صورتي كه هر كس شما را ببيند فكر كند . شما در حال حل كردن بزرگترين معما هاي بشري مي باشيد . در اين حالت بمانيد
13.gif

/ 0 نظر / 22 بازدید